DORADZTWO

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG

1. Opracowanie i wdrażanie receptur do produkcji.
2. Opracowanie i wdrażanie Zakładowej Kontroli Produkcji, oraz nadzór po wdrożeniu w zakładzie produkcyjnym.
3. Nadzorowanie i organizacja pracy laboratorium zakładowego oraz pracowników
w nim zatrudnionych, organizacja szkoleń.
4. Organizacja i przeprowadzanie auditów wewnętrznych w zakładzie produkcyjnym.
5. Pełna opieka nad reklamacjami od dostawców lub klientów, włącznie z koniecznymi
badaniami przeprowadzonymi w laboratorium.
6. Opracowanie opakowań pod kątem technicznym tj. opisy, zastosowanie, tabelka CE itp.
7. Szkolenia pracowników w zakresie:
• Recepturowania zapraw budowlanych;
• Zastosowania zapraw budowlanych,
• Badania surowców oraz gotowych produktów,
• Ocena właściwości, klasyfikacji oraz przeznaczenia zapraw budowlanych.
8. Pomoc przy nawiązywaniu kontaktów i przy współpracy z dostawcami surowców itp.
9. Organizacja seminariów dla firm krajowych i zagranicznych.
10. Inne według ustaleń

ZALETY KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG
• Kilkunastoletnie doświadczenie w branży kontroli jakości oraz produkcji zapraw budowlanych,
• Wykształcenie adekwatne do wykonywanych usług,
• Niski koszt usług (na poziomie kosztu utrzymania przeciętnego pracownika laboratoryjnego)
• Akceptacja wyników badań przez jednostki certyfikujące w Polsce m.in: CERTBUD Warszawa, ICiMB Kraków, ITB Warszawa.

2

Zapisz się do naszego newslettera